คอหวยต้องรู้ ตอนลงทะเบียนก่อนเข้าคำชะโนด พร้อมเปิด 20 มิ.ย. 63

คอหวยเตรียมเฮเกาะคำชะโนดพร้อมเปิดวันเสาร์หน้า 20 มิ.ย.63 ขณะที่วันนี้ผู้ว่าราชการจ.อุดรธานีทดสอบระบบลงทะเบียนจองคิวออนไลน์ได้หมายเลข 002 คอหวยตีเป็นเลจเด็ดและขั้นตอนเข้าสักการะปู่ศรีสุทโธที่เกาะคำชะโนด ผู้ว่าเผยย้ำคำชะโนดเปิดรับ ได้เพียงวันละ 1,700 คนเท่านั้น ยอมลดจำนวนคนจากแต่ก่อนวันละนับหมื่นคนเพื่อป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัส โควิด 19 ทดสอบระบบลงทะเบียนออนไลน์เข้ากราบสักการะปู่ศรีสุทโธที่คำชะโนด พร้อมเปิด ตรงกับวันเสาร์ที่ 20 มิ.ย.นี้ห้องประชุมศาลาคำชะโนด บ้านโนนเมือง หมู่ที่ 11 ต.บ้านม่วง อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการ จ.อุดรธานี พร้อมด้วยนายกองเอกปราโมทย์ ธัญพืช รองผู้ว่าฯ,นายวันชัย จันทร์พร รองผู้ว่าฯ ,นายธวัชชัย ศรีทอง รองผู้ว่าราชการจ.อุดรธานี นายกองตรีณัชฐเดช มุลาลี นายอำเภอบ้านดุง,นายพงษ์ศักดิ์ ศรีชนะ กำนันต.บ้านม่วง พร้อมด้วยตัวแทนหอการค้าจ.อุดรธานี คณะกรรมการคำชะโนด ได้ประชุมในการเตรียมมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หรือ โควิด-19 และเตรียมความพร้อมรองรับการเปิดเข้าสักการะพ่อปู่ศรีสุทโธและแม่ย่าศรีปทุมมาของประชาชนที่คำชะโนด ที่คาดว่าจะเปิดให้ประชาชนได้เดินทางเข้ากราบสักการะปู่ศรีสุทโธได้อย่างเป็นทางการในวันเสาร์ที่ 20 มิ.ย.63 นี้ โดยการจองคิวด้วยการลงทะเบียนออนไลน์ QR Code และ www.co-news.ga/khamchanod/

นายกองตรีณัชฐเดช มุลาลี นายอำเภอบ้านดุง ได้ชี้แจงในที่ประชุมเกี่ยวกับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 และเตรียมความพร้อมรองรับการเปิดเข้าสักการะของประชาชนที่คำชะโนด มีแผนทำเรียบร้อยแล้ว ดังนี้

จัดทำแอปพลิเคชั่น และลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ เพื่อให้ทราบถึงจำนวนผู้ที่มีความประสงค์จะเข้าสักการะและอำนวยความสะดวกให้กับประชาชน สามารถจองคิวสักการะได้ล่วงหน้าและวางแผนการเดินทาง
จัดทำระบบและจุดคัดกรอง โดยใช้เทคโนโลยเทอร์โมสแกน และระบบคีย์การ์ดในการเข้าสักการะ เพื่อให้สามารถควบคุมปริมาณผู้เข้าสักการะได้ตามกำหนดโดยเบื้องต้นไว้วันละ 34 รอบ เช้า 17 รอบ บ่าย 17 รอบๆ ละ 50 คน รวมเป็น 1,700 คนต่อวัน เปิดตั้งแต่ 09.00-16.00 น. เมื่อเข้าไปในเกาะคำชะโนดแล้วจะมีจุดให้สักการะไว้ 3 จุดคือ จุดที่ 1 หน้าศาลปู่ศรีสุทโธ จุดที่ 2 ต้นมะเดื่อยักษ์ และจุดที่ 3 บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ โดยแต่ละจุดจะไม่มีการสัมผัสพื้นผิว โดยเฉพาะบริเวณต้นมะเดื่อยักษ์จะมีโซ่กั้นเอาไว้ห้ามคอหวยไปลูบต้นมะเดื่อยักษ์โดยเด็ดขาด และในการสักการะแต่ละจุดใช้เวลไม่เกิน 5 นาที
มีจุดล้างมือกระจายอยู่ทั่วบริเวณ
มีการบันทึกข้อมูลผู้เข้าสักการะทุกคนได้อย่างแม่นยำ
มีระบบคัดแยกบุคคลและห้องสอบสวนโรคหากพบบุคคลที่มีความผิดปกติของร่างกาย เช่น อุณหภูมิสูง
มีแผนการบริหารความปลอดภัยของประชาชนผ่านกล้องวงจรปิดทั่วทุกจุดภายในคำชะโนด
มีการจัดทำแนวทางเดินระหว่างผู้เข้าสักการะ โดยไม่ให้ปะปนและเกิดความแออัดรวมถึงการเว้นระยะห่าง
สำหรับประชาชนที่จะเดินทางมาคำชะโนดหากเปิดแล้ว มี 10 ขั้นตอนที่ต้องปฏิบัติ ดังนี้

ลงทะเบียนผ่าน Application คำชะโนด www.co-news.ga/khamchanod/ หรือ สแกน QR Code
นำ QR Code แสดงตน ณ จุดคัดกรองหน้าประตู
คัดกรองวัดอุณหภูมิ แสดงบัตรประชาชนเพื่อรับบัตรเข้าสักการะ
สแกนบัตร เข้ายังจุดพักคอย รอรอบเข้าสักการะและฟังคำแนะนำการปฏิบัติตนเมื่อเข้าสักการะ
ล้างมือ เข้าสักการะเมื่อได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่ตามรอบที่กำหนด
ถอดรองเท้า รับพานบายศรี แสดงบัตรเข้าสักการะต่อเจ้าหน้าที่ เดินทางเข้าสักการะแบบเรียงแถว เว้นระยะห่าง งดสัมผัส พนมมืออธิษฐานจิต
สักการะ 3 จุด จุดละ 5 นาที และปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่รวมถึงงดสัมผัสจุดสัมผัสร่วม โดยสามารถบันทึกภาพได้
เดินกลับออกจากวังนาคินทร์คำชะโนดตามรอบของตนเอง
คืนบัตรและล้างมือ
เลือกซื้อสินค้าและลอตเตอร์รี่ภายในคำชะโนดได้ตามความเหมาะสมแต่ต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด-19 อย่างเคร่งครัดจากเจ้าหน้าที่ฯ