กราบไหว้ “บ่อน้ำโบราณ” กลางหมู่บ้าน คนฝันถึงถูกหวย 3 แสน เด็กตกลงไปกลับไม่จม

ชาวบ้านเผย เคยมีเด็กพลัดตกลงไปในบ่อน้ำโบราณกลางหมู่บ้าน Read More …

กราบไหว้ “บ่อน้ำโบราณ” กลางหมู่บ้าน คนฝันถึงถูกหวย 3 แสน เด็กตกลงไปกลับไม่จม

ตกลงไปในบ่อน้ำโบราณหมู่บ้านกลาง แต่ลอยขึ้นมาไม่เชื่อว่า Read More …